NUTRITION

 • อาหารบำบัด เบื่ออาหาร
  อาการเบื่ออาหารเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุทางกายและสาเหตุทางจิตใจ ฉบับนี้ผู้เขียนจะขอแนะนำวิธีรับมือเมื่อมีอาการเบื่ออาหาร อาจไม่เจาะจงเป็นโรค แต่เชื่อว่าเมื่ออ่านจบแล้ว ผู้อ่านจะเห็นภาพวิธีการจัดการเมื่อมีอาการอย่างแน่นอน สาเหตุของอาการเบื่ออาหารมีด้วยกันหลายอย่าง เช่น การเจ็บป่วย เจ็บคอ คลื่นไส้อาเจียน โรคตับ โรคไต ภาวะเบื่ออาหารจากยาบางชนิด หรือภาวะป่วยทางจิต
  อ.เอกหทัย แซ่เตีย นักกำหนดอาหาร
 • หนทางเลี่ยงมะเร็ง
  ผู้เขียนขอเริ่มกล่าวถึงสองปัจจัยที่ World Cancer Research Fund (WCRF) ประเมินว่า เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ซึ่งถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดปัจจัยทั้งสองได้ ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งย่อมน่าจะลดลง : ภาวะน้ำหนักเกินหรือความอ้วน (Overweight or Obese)
  รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
 • ลดกิน ลดเบาหวาน
  ในการรักษาโรคเบาหวานคนไข้มักจะได้รับคำแนะนำเรื่องอาหาร ว่าให้กินอาหารโลว์คาร์บ (Low Carb) หรืออาหารที่มีแป้งต่ำ แต่ในวงการนักวิชาการมีการโตเถียงกันอยู่มาก อาหารโลว์แฟท (Low Fat - ไขมันต่ำ) หรือโลว์คาร์บ (Low Carb - แป้งต่ำ) หรือโลว์แคลอรี (Low Calorie - พลังงานต่ำ) ชนิดไหนจะดีกว่า
  นพ.นริศ เจนวิริยะ - ศัลยแพทย์
 • อาหารบำบัดลำไส้อักเสบ
  สัญญาณสำคัญที่บอกว่าลำไส้ของคุณอาจกำลังอักเสบ คือ มีอาการท้องเสีย ปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ คลื่นไส้ อาเจียน หรือบางรายอาจมีไข้สูงร่วมด้วย หากมีอาการเหล่านี้จงอย่างนิ่งนอนใจมัวแต่กินยารักษาเอง เพราะเมื่อใดที่มีอาการนานเกิน 2 สัปดาห์ นั่นอาจหมายถึง “โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง” ก็ได้
  อ.เอกหทัย แซ่เตีย - นักกำหนดอาหาร
 • ผลไม้รักษาโรค แตงโม
  แตงโมเป็นผลไม้ที่ผู้ใดได้กินแล้วมักชื่นใจ แต่ผู้เขียนไม่นิยมซื้อแตงโมกินเป็นชิ้นจากรถเข็น เพราะไม่มั่นใจในความสะอาด จึงมักซื้อกินทั้งผลหรืออย่างน้อยครึ่งผลจากห้างสรรพสินค้าที่วางใจได้ในความสะอาดเพื่อนำมาแช่ในตู้เย็นแล้วแบ่งกินกับคนในครอบครัว
  รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ - นักพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

More