MIND & SPIRIT

 • สติบำบัด
  ในประเทศตะวันตกได้นำแนวคิดเรื่องสติไปพัฒนาเพื่อเป็นโปรแกรมในการฝึกจิตในการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสุขมากขึ้น พบว่าคนที่ฝึกสติมีสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาว ในขณะที่ประเทศตะวันออกซึ่งอาจมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องสติบ้างจากวิถีทางวัฒนธรรมและศาสนา แต่ดูเหมือนเรื่องสติจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ถูกละเลยไป
  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร - จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • ลูกเราเก่งกว่าลิงมาก
  สถานการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยทั้งในละครรวมถึงชีวิตจริง ที่ญาติผู้ป่วยจะมาขอคุยกับหมอลับหลัง จากนั้นก็บอกว่าอย่าบอกให้ผู้ป่วยทราบการวินิจฉัย จนแทบจะพูดได้ว่าหมอเกือบทุกคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
  : นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ - จิตแพทย์
 • บอกข่าวร้าย
  สถานการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยทั้งในละครรวมถึงชีวิตจริง ที่ญาติผู้ป่วยจะมาขอคุยกับหมอลับหลัง จากนั้นก็บอกว่าอย่าบอกให้ผู้ป่วยทราบการวินิจฉัย จนแทบจะพูดได้ว่าหมอเกือบทุกคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
  article : นพ.ธรรมนาถ เจริญบุญ - จิตแพทย์
 • เด็กผู้ร้าย
  การป้องกันไม่ให้มีเด็กผู้ร้าย และไม่ให้กลายเป็นผู้ร้ายเมื่อโตขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กต้องช่วยกันดูแลเด็กที่เสี่ยงจะเกิดพฤติกรรมตั้งแต่แรกเริ่ม อย่างช้าที่สุดเมื่อเด็กกระทำความผิดครั้งแรกต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง อย่าปล่อยเด็กกระทำผิดซ้ำจนไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกรับผิดชอบกับพฤติกรรมของตัวเองได้
  article : พญ.พรรณพิมล วิปุลากร : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • : โรคดึงผมตัวเอง
  โรคดึงผมตัวเอง หรือในภาษาอังกฤษคือ trichotillomania หรือ hair-pulling disorder เป็นภาวะที่ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมถอนผม (หรือขน) ของตัวเองซ้ำ ๆ จนทำให้ผมแหว่งหรือล้านเป็นหย่อม ๆ โรคดึงผมปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับโรคย้ำคิดย้ำทำ โรคนี้พบได้บ่อยพอสมควร ไม่ได้ถึงกับเป็นโรคแปลกประหลาดหรือหายากแต่อย่างใด
  article : นพ.ธรรมนาถ เจริญบุญ - จิตแพทย์
 • Executive Function สำหรับเด็ก
  Executive Function หรือ EF หมายถึง ความสามารถในการควบคุมความคิด (cognition) การกระทำ (action) และอารมณ์ (emotion) เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย (goal) EF มิได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากกระบวนการแก้ปัญหาที่เด็กคนหนึ่งได้ทดลองทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เริ่มมีตัวตน (self) คืออายุประมาณ 3 ขวบ เป็นต้นไป
  article : นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ - จิตแพทย์
 • ครอบครัว 4.0
  หากติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องคงพอทราบรายละเอียดอยู่บ้างว่าเป็นการแบ่งช่วงของการพัฒนาประเทศจากยุค 1.0 ที่เน้นภาคเกษตรกรรม มายุค 2.0 ที่เริ่มเป็นอุตสาหกรรมเบา และติดชะงักที่ 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก ทำให้เป็นกับดักทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่เพียงรายได้ปานกลางขั้นสูง จนเกิดแนวคิดประเทศไทย 4.0
  article : พญ.พรรณพิมล วิปุลากร - จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย EF
  คำว่า EF หรือ Executive Function จะได้ยินมากขึ้นเรื่อย ๆ นับจากนี้ มีเขียนถึงในที่ต่าง ๆ มีให้ค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งจะมีสินค้าอีกหลายชนิดบอกขายเพื่อพัฒนา EF
  EF คือ การควบคุมความคิด การกระทำ และอารมณ์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย ฟังง่ายที่สุดแล้ว (อ้างอิงจากคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่อง EF สถาบันรักลูก)
  article : นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ - จิตแพทย์
 • รักต่างมุมมอง
  ความเชื่อในเรื่อง “ผู้ชายและผู้หญิงมีมุมมองและความคาดหวังต่อความรักที่ต่างกัน” เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงบ่อย ๆ และมีการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมาก ในบทความนี้จะพูดถึงว่าในมุมมองและแนวคิดด้านวิวัฒนาการของมนุษย์ เพศชายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกันในแง่มุมไหนบ้าง และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
  article : นพ.ธรรมนาถ เจริญบุญ - จิตแพทย์
 • เด็กแกล้งกัน
  เรื่องแกล้งกันของเด็กเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจำนวนครั้งของการแกล้งกัน ความรุนแรงของการกลั่นแกล้ง และรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในความรุนแรงในเด็กที่ควรแก้ไขและป้องกัน ทั้งเด็กที่ถูกแกล้ง เด็กที่ชอบแกล้งคนอื่น และเด็กที่เห็นการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน
  article : พญ.พรรณพิมล วิปุลากร - จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • ไม่บริสุทธิ์
  มีหนุ่มน้อยวัยนักศึกษาผู้หนึ่งมาขอพบผม บอกว่ามีเรื่องกลุ้มใจมากที่ขอว่ายังไม่พร้อมเล่าตอนนี้ เพียงแต่เรื่องกลุ้มใจที่ว่าทำให้เขาคิดเยอะจนนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้ว และเดี๋ยวกำลังจะมีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งถ้าเขาตัดความคิดเรื่องกลุ้มใจนี้ออกจากหัวไปไม่ได้ก็คงไม่เป็นอันเตรียมสอบอ่านหนังสืออะไรกันพอดี จึงต้องการให้ผมช่วย
  article : นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ - จิตแทพย์์