BODY & BEAUTY

วัตถุดิบธัญพืชในบรรจุภัณฑ์สีฟ้า ตรา เฮอริเทจ

                                                               

เครือเฮอริเทจ เปิดตัวสินค้าใหม่ “วัตถุดิบธัญพืช” ภายใต้แบรนด์เฮอริเทจ เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารคาวหวาน โดยบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สีฟ้า ประกอบด้วย เก๋ากี้อบแห้ง เม็ดบัวอบแห้ง เก๋าลัดอบแห้ง ถั่วลูกไก่ดิบ ถั่วตาดำดิบ ถั่วลิสงดิบ ถั่วลิสงดิบลอกเยื่อ ข้าวบาร์เลย์ ถั่วดำญี่ปุ่นดิบ ถั่วแดงหลวงดิบ ลูกเดือย ถั่วเขียวซีกดิบเลาะเปลือก ถั่วเขียวดิบ เมล็ดข้าวโพดดิบพันธุ์มัชรูม และถั่วขาวดิบ ในขนาดบรรจุ 200, 250, 500 และ 1,000 กรัม วางจำหน่ายแล้วในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.heritagethailand.com หรือ Facebook: Heritagesnacksandfood หรือ โทร.0 2621 6126-7