ดูแลทั้งกายและใจคุณ

My Doctor : จบจาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

HIGHLIGHT

 • กลืนลำบาก

  กลืนลำบากเป็นภาวะแทรกซ้อนพบได้บ่อย
  ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง...

 • สอนวัยรุ่นขับรถ

  อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นมากใน
  เมืองไทย สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก...

 • โรคเมอร์ส (MERS)

  เมอร์สเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ติดต่อได้โดยการสัมผัสกับผู้ป่วย...