กินรู้ อยู่เป็น เน้นแข็งแรง

My Doctor : สำเร็จจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

HIGHLIGHT